Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Benen > Knie

Quadricepspeesruptuur

Mechanisme

Ontstaat meestal ten gevolge van een indirecte krachtwerking, waarbij de het bovenbeen geforceerd wordt aangespannen met de knie in flexie (bijv. sportblessure). Soms gepaard met systeemafwijkingen, zoals rheumatoide arthritis of het chronisch gebruik van corticosteroiden. Met name krachtsporters, die anabolen gebruiken hebben te maken met spontane ruptuur van de patellapees en/of quadricepspees. Fig.1, fig.2, fig.3, fig.4.

 

Diagnose

  • Afwezige strekfunctie. Klinisch is in het algemeen goed te bepalen of er sprake is van volledige of partiele ruptuur. Bij twijfel kan een echo uitkomst bieden..
  • Palpabele delle surpapatellair.
  • Haemartros.
  • X-knie (AP en lateraal): laagstand van de patella en soms is een avulsiefragment van de patellabovenpool zichtbaar.

 

Differentiaal diagnose

Patellafractuur
Avulsie tubersoitas tibiae
Patellapeesruptuur

 


Behandeling

Conservatief

 

Indicatie

partiele ruptuur.

Behandeling

gipskoker met knie in 0 graden.

Nabehandeling

gipskoker durante 6 weken gevolgd door intensieve fysiotherapie.

Controle

poli chirurgie 1 , 6, en 12 weken; 6 en 12 maanden.


Operatie

 

Indicatie

volledige ruptuur.

Behandeling

reinsertie van quadricepspees aan de patella middels transpatellaire boorgaten of Mitek-ankertjes + gipskoker met knie in 0 graden.

Nabehandeling

gipskoker met knie in 0 graden durante 3 weken gevolgd door nogmaals 3 weken met scharnier brace, waarbij in deze 3 weken de knie stapsgewijs naar 90 graden flexie wordt gebracht (wekelijks 30 graden erbij.

Controle

poli chirurgie 1 , 6, en 12 weken; 6 en 12 maanden.

 

 

Complicaties

  • Functieverlies (flexie en extensie).
  • Adhesie van het retinaculum van het kniegewrichtskapsel..

Bron

  1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
  2. Rockwood fracture in Adults. 5de editie. Buchholz en Heckman 2001.
  3. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
  4. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update: 30-01-2014