Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Algemeen >

Gecompliceerde fracturen

Gerelateerde onderwerpen

Specifiek:

Inleiding

Om infecties te voorkomen is het belangrijk om gecompliceerde fracturen in principe niet te openen op de SEH. Houdt de wonden ip. dicht en laat je goed inlichten door het ambulancepersoneel. Met behulp van het classificatiesysteem van Gustillo & Anderson kan ambulancepersoneel de overdracht universeler maken.

Classificatie van gecompliceerde fracturen volgens Gustillo & Anderson

Type 1 

kleine,wonden  < 5 cm; minimaal weke delen schade; geen contaminatie (huidperforatie door de botuiteinden van binnen naar buiten).

Type 2

grotere verwondingen > 5 cm; weinig/geen gedevitaliseerd weefsel; minimale weke delen schade (huidperforatie door kracht van buiten naar binnen).

Type 3  

ernstige weke delen schade

 

A. wond met elke afmeting, maar met uitgebreide huid en weke delen schade (laceratie, lapverwonding), terwijl de fractuur nog redelijk wordt bedekt door de gelaedeerde huid en weke delen.

 

B. meer uitgebreide weke delenbeschadiging (crush) of zelfs weefselverlies, waardoor de fractuurdelen onbedekt kunnen. Uitgebreide periostale stripping en contaminatie.

 

C. gecompliceerde fracturen met arterieel laesie, waardoor acute ischaemie.

 

  • Indien, bij uitzondering, besloten wordt om toch op de SEH de wond te bezichtigen, dan zo steriel mogelijk.
  • Vroegtijdig start met antibiotica I.V. (Kefzol 2 gram IV bolus), behoudens graad 1 fracturen.
  • Een graad 1 gecompliceerde fractuur, behandelen als zijnde een gesloten fractuuur; dus geen AB-profylaxe.
  • Breuken van handen/vingers en tenen en vingers, behoudens open gewrichten of peesscheden: geen AB-profylaxe.
  • Een gecontamineerde wond niet sluiten, maar ook niet approximeren met die ene “o-zo-goed-bedoelde” approximerende Eyhilonhechting.
  • Wees bedacht op het compartimentsyndroom (indien je eraan denkt, dan is er al een indicatie voor fasciotomie!).

Bron

  1. Letsels van het steun/ en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
  2. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
  3. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update: 20-09-2011