Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Algemeen >

Compartiment syndroom (onderbeen)

Gerelateerde onderwerpen

Anatomie:

Inleiding

Ontstaat posttraumatisch (uren tot dagen!) ten gevolge van stuwing in de spierloges van het onderbeen. Door veneuze stuwing onstaan hoge drukken in 1 of meerdere spiercompartimenten.

 

Diagnose

  • Bleke voeten. Soms juist paarse voeten tgv. de veneuze stuwing.
  • Pijn
  • Sensibiteitsstoornis ter hoogte van web space tussen digitus 1 en 2 (n. peroneus profundus).
  • Cave: de pulsaties verdwijnen als laatste. Een veel gemaakte fout is om op geleide van de Dopplersignalen te beslissen of een patiënt een fascietomie moet ondergaan. Laat de Doppler achterweg, en vaar op de 3 Ps: pain, pale en paresthesie (web space).
  • Als je twijfelt aan een loge-syndroom, dan is er al een operatie-indicatie!

 

Operatieverslag

4-loge fasciotomie

Narcose of regionaal, rugligging, kussen onder de unilaterale bil. Circulair afdekken tot boven de knie, voet in handschoen of ingepakt. Geen AB prophylaxis. Ruime incisie lateraal over de fibula. Openen van de fascie van het laterale compartiment en met de schaar naar boven en beneden verlengen (CAVE nervus peroneus superficialis). Zelfde procedure voor het voorste compartiment en oppervlakkige achterste compartiment. Vervolgens gaan we achter de fibula langs preparerend tot op de fascie van de diepe loge, deze is met name in het distale een derde deel stevig en goed herkenbaar. Ook hier over de volle lengte klieven met een schaar waarbij het effect met een palperende vinger op een scherpe restrand eenvoudig kan worden beoordeeld. Haemostase, huid openlaten en approximeren met elastische veters die in de postoperatieve dagen aangehaald kunnen worden, licht drukkend verband met Artiflexwatten, zo nodig kunststof spalk of uitwendige fixatie ter spitsvoet preventie. Te zijner tijd kan, zo nodig, de wond gesloten worden met een Thierschplastiek. CAVE: vaatplexus die achter de fibula verloopt. Gebruik eventueel hemoclips. Essentieel is dat alle fascies over hun gehele lengte gekliefd worden.


Bron

  1. Letsels van het steun/ en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
  2. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
  3. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update: 28-10-2011