Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Wervelkolom > TWK & LWK

Fracturen van de TWK en LWK

Inleiding

Bij een politraumapatiënt met meer dan 5 andere letsels is de kans op een wervelletsel 10%! Als screening is een AP foto voldoende. De werkelijke uitbreiding van eenvoudig lijkende inzakkingsfracturen van het corpus op dit nivo bij jonge mensen kan onvoldoende goed met conventionele radiologie in beeld gebracht worden. Het onderzoek moet met een CT worden uitgebreid.

 

Indeling fracturen TWK/LWK volgens stabiliteit

Graad 0

 • geïsoleerde fractuur proc. spinosus of transversus.
 • geïsoleerde fractuur voor/zij rand corpus vertebrae.

Graad 1

 • anterieure wigfractuur hoek < 15°.

Graad 2

 • geisoleerde anteriore wigvorming > 15° , zonder letsel arcus, boog of ligament.
 • geisoleerde laterale wigvorming < 15°.

Graad 3

 • anterieure wigvorming > 15° & wigvorming andere wervels aan voorwand wervelkanaal (= achterwand corpus).
 • laterale wigvorming hoek > 15°.
 • letsel met beschadigde discus.
 • letsel met geisoleerde # arcus vertebrae, intervertebrale gewrichten of vertebrale lig. van achterste complex.

Graad 4

 • letsel met combinatie van ossale en/of ligamentaire
 • instabiliteit aan de voorzijde en achterzijde.

Graad 5

 • complete verbreking continuiteit in transversaal vlak.Indeling fracturen TWK/LWK volgens anatomie

Corpus

1. Anterior wedge fractuur

Compressie door flexietrauma. Instabiel indien posterieure ligamentaire complex is beschadigd.

Diagnose: op zijdelingse foto hoek > 30 instabiel. CAVE: kleinere hoek met begeleidend letsel ook als instabiel beschouwen!

Behandeling: Stabiel: functioneel. Instabiel: interne fixatie na repositie.

 

2. Laterale wedge fractuur

Diagnose: AP- opname, voor begeleidend letsel ¾ opname; hoek > 30° instabiel evenals bij begeleidend letsel .

 

Behandeling: stabiel: functioneel. Instabiel: interne fixatie na repositie .

3. Comminutieve wedge fractuur (bursting fracture)

Compressie door flexietrauma. Instabiel indien de achterste peiler bij de fractuur is betrokken.

Diagnose: cave discusruptuur of scheur interspinale ligamenten; AP en dwarse opname: verwijding tussen de pedicles is een teken van betrokkenheid van de achterste peiler, CT.

 

Behandeling      : afhankelijk van ernst: tractie of interne fixatie.

4. Chance fractuur

Distractiemechanisme door hyperflexie (over heupgordel bijv, gaan in 65% van de gevallen samen met darmletsel!)

 

Diagnose: fractuur proc articularis, ruptuur lig. long. post., rotatie proc. spin., fractuur bovenrand corpus > afstand processi spinosi, vaak tevens boogletsel; ZEER INSTABIEL .

5. Boogletsel

CAVE bij elk corpusletsel is een boogletsel te verwachten.

 

Diagnose: gerichte schuine opnamen, CT in thoraxtraject; dit letsel geeft instabiliteit achterste complex.

 

Gewrichtsfacetten

Altijd discus letsel en letsel intervertebrale ligamenten.

 

Diagnose: op AP-opname verstoring rechte lijn proc.spin. luxatiestand kan een- of tweezijdig voorkomen > instabiel .

 

Processi transversi

Betreft i) een zuivere avulsiefractuur zonder verder letsel of ii) onderdeel van b.v. laterale  wedge fractuur .

 

Diagnose: AP-opnames, geen instabiliteit.

 

Behandeling: beschouw dit letsel als een teken van groot inwerkend geweld. Opname overwegen. CAVE retroperitoneale schade (ileus, duodenum, pancreas).

 

Processi spinosi

Diagnose: zijdelingse opnamen; vaak uiting omvangrijk letsel.

 


Bron

 1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
 2. Rockwood fracture in Adults. 5de editie. Buchholz en Heckman 2001.
 3. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
 4. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
 5. Website E-radiography
Laatste update: 30-01-2014