Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Bekken >

Bekkenringfractuur

Mechanisme

De bekkenring is een stabiele ossale ring gevormd door het os sacrum, os ileum, os ischiadicum en os pubis. Er is enige laxiteit te induceren middels een 3-tal gewirchten binnen deze ring ie. 2 x het sacro-ilicaal gewricht (SI-gewricht) en de symphyse. Het geehl vormt een zeer stabiele constructie. Posttraumatische instabiliteit zien we met name bij een hoog-energetisch letsel, waarbij de ring op een tweetal lokaties gebroken. Analyseer dus de gehele ring! Er kan sprake zijn van direct trauma (oa. crushletstel; frontaalbotsing) of indirect letsel, waarbij de krachten op de ring worden overgebracht door de femurkop (bijvoorbeeld val van grote hoogte) of een avulsiefractuur.

 

Diagnose

Kliniek

Betreft meestal een HET en derhalve een politraumapatiënt die volgens de ATLS-principes opgevangen dient te worden. Hou altijd in het achterhoofd dat er sprake kan zijn van ernstig vaatletsel en/of orgaanletsel (darmperforatie, blaasruptuur, gelaedeerde urethra). Dus bij de minste twijfel verder diagnostiek om deze letsels tijdig te attackeren.

Radiologie

X-bekken: AP. X-bekken: inlet- en outletopnemane; deze laten een goede beoordeling van de dorsale bekkenring toe. Bij een haemodynamisch stabiele patiënt wordt meestal ook een CT-bekken geadviseerd, het gaat immers meestal om een HET, met geassocieerd letsel aan de vaten en/of organen (blaas, urethra, rectum). Bij verdenking bloeding in klein bekken dient tevens contrast gegeven te worden. In de praktijk komt dit erop neer, dat bij een geisoleerd bekkenletsel geen contrast gegeven wordt, maar bij een politrauma het pragmatisch is om wel contrast te geven. Bij een bloeding kan gelijk een poging gedaan worden om te emboliseren.

 

Classificatie volgens Tile

 • Type A: verticale en rotationele stabiliteit
  • A1. bekkenrandfracturen.
  • A2. stabiele & minimale dislocatie van bekkenring.
 • Type B: verticaal stabiel, maar rotationeel instabiel
  • B1. open boek.
  • B2. ipsilateraal letsel van voorste en achterste bekkenring.
  • B3. contralaterale letsel van voorste en achterste bekkenring.
 • Type C: verticale en rotaionele instabiliteit
  • C1. ipsilateraal.
  • C2. bilateraal.
  • C3. geassocieerd met een acetabulumfractuur.

 

Behandeling

Conservatief

 

Indicatie 1

stabiele fracturen (Type A).

Behandeling

bedrust en mobiliseren ogv. pijn.

Nabehandeling

vroegtijdig fysiotherapie, ook bij jongeren!

Nabehandeling

2, 6, en 12 weken.


Operatie (SPOED)

 

Indicatie

haemodynamisch instabiliteit.

Behandeling

 • bekkenklem ter compressie van de bekkenvleugels om interne tamponade te bewerkstelligen. Dit kan op de SEH aangebracht worden.
 • een andere compressiemethode is een fixateur externe. In principe dient deze onder steriele omstandigheden op de OK ingbracht te worden, echter indien niet anders mogelijk, dan niet schromen om het toch op de SEH te doen.
 • indien dit geen haemodynamische stabiliteit bewerkstelligt, kan een spoedangiogram met poging tot embolisatie uitgevoerd worden. Uiteraard dient een bloeding elders uitgelsoten te worden!

Operatie

 

Indicatie

haemodynamisch stabiliteit en type B/C.

Behandeling

ORIF. De specifieke operatieve behandeling gaat buiten het bestek van dit hoofdstuk om. Voor de chirurg die betrokken is bij de acute opvang, is het relevant dat patiënt in een haemodynamisch stabiele situatie wordt gebracht volgens de ATLS-regels en eventueel spoedstabilisatie van het bekken (zie boven). Vervolgens dient er overleg gevoerd te worden met een ervaren traumatoloog, orthopeed of doorverwijzing naar een Traumcentrum! Houdt rekening met urethraletsel (uroloog icc.), darmperforatie (devierend stoma), vaatletsel (vaatchirurg icc.). Kortom: be prepared!

Nabehandeling

afhankelijk van operateur.


 

Complicaties

 • Error in diagnose (missen van een urethraletsel). Is de prostaat te voelen? Immers, bij ruptuur van de urethra is de prostaat verstreken en niet meer te voelen. Bij twijfel eerst retrograad urethrogram, voordat men catheteriseert.
 • Error in diagnose (missen van een rectumperforatie).Error in diagnose (missen van inwendige bloeding). Bij twijfel altijd CT met contrast laten maken en evt, gelijk emboliseren.Wondinfectie bij mn. ORIF van de symphyse wordt relatief vaak gezien. Iatorgene laesie van de plexus lumbosacralis tgv. ORIF bij bijvoorbeeld schroeffixatie van het SI-gewricht.

Bron

 1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
 2. Rockwood fracture in Adults. 5de editie. Buchholz en Heckman 2001.
 3. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
 4. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update: 30-01-2014