Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Armen > Bovenarmen

Humerusfractuur: kop, subcapitaal en tuberculum majus

Mechanisme

Ten gevolge van i) een val op de buitenzijde van de bovenarm, ii) direct geweld op de bovenarm of iii) een val op de arm in extensie. De mate van dislocatie en het aantal fractuurfragmenten hangen af van de kwaliteit van het bot en de kracht van het inwerkend geweld.

 

Diagnose

Pijn, locale zwelling, abnormale stand, functio laesa, crepitaties en haematoom dat kan uitzakken tot aan de elleboog.
X-bovenarm (AP, axillair en transscapulair). Eventueel een CT ter pre-operatieve voorbereiding. Er zijn 2 gangbare en veelgebruikte indelingen. De AO-indeling en de indeling in 6 typen volgens de Neersclassificatie. Deze laatste deelt de fractuur in afhankelijk van het aantal botfragmenten. De proximale humerus kan onderverdeeld worden in vier fragmenten ("parts"), te weten het kopfragment, tuberculum majus, tuberculum minus en de humerusschacht.

 

Behandeling


Conservatief

 

Indicatie

minimale dislocatie thv. collum anatomicum (< 1 cm,  angulatie en rotatie < 450).

Behandeling

Collar & cuff of Gilchrist.

Controle

poli chirurgie 1 (foto), 2 weken (foto), 6 en 12 weken (foto) en 6 maanden.

Nabehandeling

in de mitella de eerste week “koffiemalen”.  Na 1 week starten met i) circumdictie, ii) endorotatie-oefening en iii) flexie door met hand tegen een muur op te kruipen.  Na 4 weken mitella af en start abductie-oefeningen; poli met X-humerus na 1 en 4 weken.


Operatief

 

Indicatie 1

gedisloceerde fractuur van collum chirurgicum.

Behandeling

onbloedige repositie narcose; instabiel dan ORIF (K-draden of plaatOS).

Nabehandeling

poli chirurgie na 1 week (foto), 6 en 12 weken (foto). Belasten na 6 weken. laatste controle na 6 maanden (foto).


Indicatie 2

gedisloceerde tuberculum major/minor fracturen.

Behandeling

ORIF (Zuggurtung of trekschroef).

Nabehandeling

poli chirurgie na 1 week (foto), 6 en 12 weken (foto). Belasten na 6 weken. En na 6 maanden.

 

Men komt terug van osteosynthese met massieve implantaten vanwege een grote kans op avasculaire botnecrose. Beter is een reconstructie met K-draden, Zuggurtung of cerclage. Bij oudere patiënten (> 65 jaar) kan bij meervoudige humeruskopfracturen een prothese geïmplanteerd worden.Complicaties

Letsel van de nervus radialis: Circa 90% van de n. radialis laesies herstelt spontaan. Derhalve is er geen harde indicatie voor chirurgische interventie met vrijleggen van de nervus bij een primaire laesie. Blijf expectatief, en vervolg patiënt poliklinisch met controle van de functie van de n. radialis. Bij twijfel EMG overwegen. Indien er toch definitief letsel lijkt te bestaan, dan neurolyse, zenuwherstel en ORIF of intramedullaire fixatie. 


Bron

  1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
  2. Rockwood fracture in Adults. 5de editie. Buchholz en Heckman 2001.
  3. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
  4. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
Laatste update: 30-01-2014