Home > Ziektebeelden > Traumatologie > Schouder >

Acriomioclaviculaire luxatie (AC-luxatie)

Mechanisme

Direkte krachtinwerking ten gevolge van een val op de schouder. Indirekte krachtinwerking door val op elleboog in flexie.

 

Diagnose

Kliniek

pijnlijke schouder met bewegingsbeperking. Soms een pianotoetsfenomeen.

Radiologie

in principe geen.


 

Classificatie

In 1963 kwam Tossy met een driedelige classificatie, die in 1967 door Allman werd gemodificeerd (4). Rockwood voegde er nog 3 types aan, zodat het een zesdelige classificatie werd (5).

Rockwood 1 = Tossy 1 

distorsie, dislocatie < 0,5 cm van het gewrichtsoppervlak (diastase ter halve breedte clavicula).

Rockwood 2 = Tossy 2 

subluxatie, dislocatie tot maximaal 1,0 cm van het gewrichts-oppervlak (diastase 1 maal breedte clavicula).

Rockwood 3 = Tossy 3

luxatie, dislocatie > 1,0 cm van het gewrichtsoppervlak (uitgesproken hoogstand met pianotoets fenomeen).

Rockwood 4

luxatie naar posterieur door het m. trapezius.

Rockwood 5

luxatie met scheuren van m. deltoïdeus en m. trapezius.

Rockwood 6
AC-luxatie

inferieure luxatie (zeer zeldzaam).Behandeling

Conservatief

 

Indicatie

Rockwood type 1 en 2; type 3 is arbitrair of je dit conservatief of operatief moet behandelen.

Behandeling

1 week mitella en mobiliseren ogv pijn.

Nabehandeling

in de mitella de eerste week “koffiemalen”.  Na 1 week starten met i) circumdictie, ii) endorotatie-oefening en iii) flexie door met hand tegen een muur op te kruipen.  Na 3 weken mitella af en start abductie-oefeningen; poli chirurgie 6 weken.


Operatief

 

Indicatie

Rockwood type 4 t/m 6; type 3 is arbitrair of je dit conservatief of operatief moet behandelen.

Behandeling

schroeffixatie of plaatosteosynthese.

Nabehandeling

1 week poli (X-controle) en dan starten met i) circumdictie, ii) endorotatie-oefening en iii) flexie door met hand tegen een muur op te kruipen.  Na 3 weken mitella af en start abductie-oefeningen; poli chirurgie 6 weken.

 

Operatieverslag:

inbrengen Flex Screw®

Narcose, strandstoel, joderen en afdekken. lokaliseren onder BV. Incisie sabelhouwer. Homan ventraal en dorsaal van de clavicula midden door het centrum ervan boren 5.2 mm. Wisselen van boorhuls. Lokaliseren van het centrum van het coracoid. 1.4 K-draad boren. Controleren van de prositie in zoveel mogelijk projectierichtingen. Hij lijkt precies door het midden te gaan, goed dus. Tappen en schroeven van een 44 mm gecanuleerde Flex-Screw. Verwijderen K-draad. Maken van foto's in ab- en adductie. Sluiten huid. Licht drukkend verband. Nabehandeling: mitella 3-4 weken.

 

Complicaties

  • Persisterende pijnklachten - painful arc 120-180° abductie + pijnlijke adductie!
  • Reductie abductie van de schouder.
  • Frozen shoulder treedt bij 6%) op. S.ms al > 3 weken.
  • Pijn bij mobilisatie boven het hoofd.
  • Bij persisterende klachten reconstructive volgens Weaver en Dunn overwegen.

Bron

  1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 1ste editie. Van der Werken 2000.
  2. Rockwood fracture in Adults. 5de editie. Buchholz en Heckman 2001.
  3. Het protocol letsels van het steun- en bewegingingsapparaat. Traumaregio Oost UMCN Radboud 2006.
  4. Wheeless CR. Wheeless' Textbook of Orthopaedics 2007.
  5. Wood MB, Berquist TH: The hand and wrist. In: Imaging of Orthopedic Trauma. 1992; 749-870.
Laatste update: 30-01-2014