Home > Portal > Richtlijnen > Interne geneeskunde

Interne geneeskunde

 
Acute geneeskunde
 
Acute boekje 2009
 
Intoxicaties 2005
   
Leverfalen, acuut 2010
 
Triage op de spoedeisende hulp 2008
 
Veneuze trombo-embolie en sec. preventie arteriele trombose 2008
 

Bloedtransfusiegeneeskunde >Top
 
Bloedtransfusie 2011
 

 
Endocrinologie >Top
 
Diabetes mellitus en acute ontregeling (keto-acidose & hyperosmolair hyperglycemisch non-ketotisch syndroom) 2005
   
Diabetes mellitus en zwangerschap 2007
 
Diabetische nefropathie 2006
 
Diabetische retinopathie 2006
 
Diabetische voet 2006
 
Osteoporose & fractuurpreventie 2011
 
Schildklierfunctiestoornis oa. hyperthyroidie / hypothyroidie 2012
 

Hematologie >Top
 
Anemie en chronische nierinsufficiëntie 2010
   
Bloedtransfusie | transfusiegids 2011
 
Chronische lymfatische leukemie (CLL) 2011
 
Essentiele trombocythemie 2011
 
Hemochromatose | samenvatting 2010
 
Hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen 2009
   
Immuun gemedieerde trombocytopenische purpura (ITP) 2010
 
Leukemie  
 
Maligne lymfomen 2011
 
Myeloma
 
Polycythemia vera 2011
 
Primaire myelofibrose 2011
 
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) 2009
 

 
Infectieziekten >Top
 
Chronische hepatitis B virusinfectie 2008
 
Chronische hepatitis C virusinfectie 2008
 
Diarree (acute infectieuze -) 2005
 
Extendedspectrum betalactamases (ESBL) in enterobaceriacease 2010
   
HIV 2011
 
Influenza: infectiepreventie in ziekenhuizen tijdens de pandemie met nieuw influenze (H1N1) 2009
 
Pneumonie community acquired 2011
 
Preventie iatrogene hepatitis B virusinfectie 2007
 
Prikaccidenten 2007
 
Sepsis: corticosteroiden in de behandeling van ernstige sepsis en septische shock 2010
 
Sepsis: antibacterial therapy of adult patients with sepsis 2010
 
SOA & herpes neonatorum 2002
   
TBC HIV 2008
 
UWI (gecompliceerde urineweginfectie) 2006
 

 
Intensive care >Top
 
Anticoagulantie tijdens Contunue VenoVeneuze Hemofiltratie (CVVH) 2007
 
Beademing: ontwenning op de IC 2007
 
Beademing: voorkomen van sterfte door bacteriële longontsteking 2007
 
Bloedtransfusie 2011
 
Contrastnefropathie, preventie 2005
 
Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 2006
 
Iodiumhoudende contrastmiddelen (voorzorgsmaatregelen) 2007
   
Organisatie en werkwijze vd intensive care voor volwassenen 2006
 
Palliatieve sedatie 2009
 
Peri-operatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie 2009
 
Peroperatieve traject 2011
 
Peroperatief voedingsbeleid 2007
 
Pre-operatief traject 2010
 
Preventie perioperatieve pulmonale complicaties bij niet-pulmonale chirurgie 2012
 
Sepsis: antibacterial therapy of adult patients with sepsis 2010
 
Sepsis: corticosteroïden in de behandeling van ernstige sepsis en septische shock 2010
 
Sepsis: hemodynamische gevolgen van ernstige sepsis 2002
 
Veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose 2008
 
Voeding op de IC: maatregelen ter bevordering van maagontlediging bij enterale voeding  
 
Voeding op de IC: immunonutritie 2007
 
Voeding op de IC: vezels 2005
 

 
MDL / Gastro-enterologie >Top
 
Appendicitis 2010
 
Bloeding tractus digestivus 2005
 
Coeliakie & dermatitis herpetiformis 2008
 
Diverticulitis van het colon 2010
   
Eetstoornissen 2006
 
Galstenen | laparoscopische cholecystectomie (2006) 2007
 
Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ/GORD) 2010
 
Inflammatoire bowel disease (IBD) bij volwassenen 2008
 
Inflammatoire bowel disease (IBD) bij kinderen 2008
 
Leverfalen, acuut 2010
 
Maagklachten 2004
 
NSAID-gebruik en preventie van maagklachten 2003
 
Obesitas: morbide obesitas 2011
 
Obesitas bij kinderen & volwassenen 2009
 
Pancreatitis acuta 2005
 
Peutz-Jeghers Syndroom 2010
 
Poliepen: follow-up 2002
 
Prikkelbaar darmsyndroom (PDS) 2011
   
Sedatie bij endoscopische ingrepen 2005
 

 
Oncologie >Top
 
Anuscarcinoom | concept (2012) 2003
 
Basaalcelcarcinoom (BCC) 2007
 
Beentumoren 2008
 
Botmetastasen 2010
 
Carcinoïd tumoren 2003
   
Colorectaalcarcinoom | concept (2012) 2008
 
Colorectaalcarcinoom (erfelijk) 2008
 
Colorectaal carcinoom (familiair) 2008
   
Colorectale levermetastasen 2006
 
Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAPC) 2010
 
Feochromocytoma (familiair) 2010
   
Galblaascarcinoom | concept (2012) 2004
 
Galgangcarcinoom | concept (2012) 2003
 
Gastro-intestinale stroma tumor (GIST) 2011
 
Hyperplastische polyposis 2010
 
Hypofarynxcarcinoom 2010
 
Larynxcarcinoom 2010
 
Li-Fraumeni Syndroom 2010
 
Longcarcinoom: kleincellig longcarcinoom (SCLC) 2011
 
Longcarcinoom: niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 2011
 
Maagcarcinoom 2009
   
Maagcarcinoom, diffuus (familiair & hereditair) 2010
 
Maagcarcinoom (familiair & hereditair) 2010
 
Mammacarcinoom 2012
 
Mammacarcinoom: (familiair) 2010
 
Mammacarcinoom (handboek organisatie mammacarcinoom) 2008
 
Mammacarcinoom (hereditair) 2010
 
Melanoom 2012
 
Melanoom: familiale atypische multipele mole melanoma syndroom (FAMMM) 2010
 
Mesothelioom 2011
 
Mondholte- en orofarynxcarcinoom 2004
 
Multipele Endocriene Neoplasia Type 1 (MEN1) 2010
 
Niercelcarcinoom (Grawitz) 2010
 
Oncologische revalidatie 2011
   
Pancreascarcinoom 2011
 
Pancreascarcinoom (familiair & hereditair) 2010
 
Peutz-Jeghers Syndroom 2010
 
Plaveiselcelcarcinoom | samenvatting (2012) 2010
 
Pijnbehandeling bij patiënten met kanker 2008
 
Pleuritis carcinomatosa 2007
 
Primaire tumor onbekend 2012
   
Prostaatcarcinoom (hereditair) 2010
 
Rectumcarcinoom 2008
   
Schildkliercarcinoom 2007
   
Thymoom 2007
 
Von Hippel-Lindau (VHL) 2010
 
Wekedelentumoren 2011
 

 
Nefrologie >Top
 
Chronische nierschade (CNS) 2009
 
Chronische nierinsufficiëntie en anemie 2010
 
Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 2006
   
Diabetische nefropathie 2006
   
Electrolietenstoornissen 2012
 
Hemodynamische instabiliteit 2008
 
Stenen in de tractus uropoiëticus 1994
 
Shuntchirurgie 2010
 

 
Vasculaire geneeskunde >Top
 
Arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 2005
   
Cardiac pacing and resynchronisation therapy 2010
 
Cardiovasculair risicomanagement 2011
   
Claudicatio intermittens 2001
   
Contrastnefropathie preventie 2005
   
Decubitus: preventie en behandeling 2011
 
Diabetische voet 2006
   
Dreigende vroeggeboorte 2011
   
Hartfalen 2010
   
Hartfalen: acute en chronic 2012
 
Harttransplantatie 2007
 
Hypertensieve crisis 2010
   
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 2012
   
Lymfoedeem 2002
 
Shuntchirurgie 2011
 
Ulcus cruris 2005
 
Varices 2007
 
Vasculitis 2010
 
Veneuze trombo-embolie en sec. preventie arteriele trombose 2008
 

 
Overige >Top
 
Alcoholabusus 2009
 
Biologicals 2011
 
CVA: diagnostiek, behandeling en zorg 2009
 
Decubitus: preventie en behandeling 2011
 
Delirium 2005
 
Dementie 2005
 
Obesitas: morbide obesitas 2011
 
Obstipatie bij kinderen & volwassenen 2009
 
Polyneuropathie 2005
 
Q-koorts vermoeidheidssyndroom 2012
 
>Top

 

Laatste update: 11-12-2016