Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Traumatologie >

Femurschachtfractuur (antegrade T2 intramedullaire femurpen)

Operatie-indicatie
Femurschachtfractuur links/rechts

Ingreep
Antegrade T2 intramedullaire grendelpen (dynamisch/statisch vergrendeld)
 

Antibiotica prophylaxis
Zinacef 1.500 mg IV eenmalige bolus

Verslag
TOP procedure. Spinaal/Narcose. Rugligging op tractietafel met contralaterale been in de beensteun en ipsilaterale arm opgehangen aan hoofdboog. Desinfectie en steriel afdekken rechter/linker been (splitlaken). Onder doorlichting wordt de trochanter major opgezocht > lengte-incisie over de trochanter major. Diathermisch worden achtereenvolgens in lengterichting de subcutis en m. fascia tensor latae geopend. Palpatoir wordt de tip van de trochanter major opgezocht en er wordt toegang verkregen tot het merg middels perforatie met de doorn (Curved Awl) van de trochantercortex. Opschuiven van voerdraad (Ball Tip Guid Wire) tot aan de factuurhaard. De voerdraad laat zich voorbij de factuurhaard in de distale femurschacht schuiven. Indien de voerdraad zich niet eenvoudig voorbij de factuurhaard laat schuiven wordt de reductielepel (Reduction Spoon) gebruikt om te reponeren. Progressieve reaming vindt plaats met boorkopjes, die 0,5 mm opklimmen qua diameter. De grootste gebruikte boorkopdiameter is in principe 1 mm groter dan de te gebruiken femurpen. Wij boren een maximale boorkopdiameter van …. mm. De instrumenterende bouwt de device op, terwijl de operateur de lengte van de pen bepaalt, middels meten met de voerdraadlineaal (Gide Wire Ruler). We kiezen de volgende IM-pen: lengte: … cm / dikte … mm. Inbrengen van de pen. Proximaal wordt dynamisch/statisch vergrendeld, distaal wordt met een tweetal schroeven vergrendeld en ten slotte wordt de pen afgesloten met een end cap (neutraal/5,10,15,20,25,30,35 mm). Hechten van de tractus ileotibialis met Vycril 1.0 over een redondrain. Sluiten van de huid met Vicryl rapide intracutaan.


Nabehandeling

  • in principe 100% belastbaar.
  • Poli chirurgie 10-14 dagen voor het verwijderen van de hechtingen (met Xc).
  • Poli chirurgie ca. 6 en 12 weken (met Xc).

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016