Home > Ziektebeelden > Chirurgie > Algemene Chirurgie >

Thoracic Outlet Syndroom - Scalenus Syndroom

Gerelateerde onderwerpen

Specifiek:
Anatomie:

Inleiding

Betreft een beknelling van de zenuwbanen en/of bloedvaten ter hoogte van 1) in de hals (scalenussyndroom); 2) tussen 1e rib en sleutelbeen (soms is er een extra halsrib aanwezig), of 3) onder de m. pectoralis minor. de kleine borstspier. De klachten pijn, tintelingen, dof gevoel of zwaar gevoel in de arm en/of vingers. De armzenuwen- en bloedvaten kunnen op de volgende plekken bekneld raken:

  1. M. scalenus anterior en medius: de spieren zijn te kort en hebben een te hoge tonus. Een extra halsrib kan samen mer de m. scalenus anterior een beknelling geven van de plexus. Bij hoge uitzondering worden deze nog wel eens operatief gekliefd. Oprekken kan oplossing bieden, evenals mobilisatie van de 1e en 2e rib. 
  2. Tussen 1-ste rib en sleutelbeen kan ook de ruimte te klein zijn. Mobilisatie van beide geeft soms verlichting.Of eventueel een resectie van de 1-ste rib (zie onder "operatieverslag".
  3. Tussen de m. pectoralis minor en de ribbenkast kan de ruimte onvoldoende zijn als deze spier te kort en een te hoge tonus heeft. Rekken van de kleine borstspier is de hier de oplossing.

 

Operatieverslag

1-rib resectie

Rugligging met de arm naast het lichaam. Narcose. Vierkant kleine doekjes clavicula regio, standaard grote doeken. Geen AB. Dwarse incisie boven de clavicula, platysma wordt gekliefd. Klieven van het laterale deel van de sternocleidomastoideus. De musculus scalenus anterior komt in zicht en wordt vrijgeprepareerd. De nervus phrenicus welke aan de voorzijde hiervan verloopt wordt afgeprepareerd geteugeld en weggehouden. De musculus scalenus anterior wordt nu bij de aanhechting van de rib gekliefd. Juist boven de clavicula wordt nu de arteria subclavia zichtbaar, de eerste rib wordt geïdentificeerd en de daarover heen verlopende plexus brachialis. Er wordt gelet op abnormale banden en een eventuele halsrib, indien deze aanwezig zijn worden ze verwijderd tot zo dicht mogelijk bij de wervelkolom. De plexus brachialis wordt nu van de eerste rib losgemaakt waarbij ze naar boven wordt weggehouden zonder tractie. De musculus scalenus medius wordt nu van de eerste rib losgemaakt zodat de bovenzijde van de rib geheel vrijligt. Vervolgens wordt gedeeltelijk scherp, gedeeltelijk stomp de pleura aan de onderzijde van de eerste rib afgeschoven. Met een gebogen ribbenschaar wordt nu de eerste rib zo ver mogelijk verwijderd, in ieder geval zo ver dat de plexus geheel vrij komt te liggen. Controle op lekkage van de pleura. Haemostase en redondrain. Hechten van de musculus sternocleidomastoideus met geknoopte 3.0 Vicryl, sluiten van de huid intracutaan met Monocryl.


 

Laatste update: 2-07-2011