Home > Ziektebeelden > Urologie > Niercysten >

Polycystische nier

Algemeen

Verworven niercysten zijn eenvoudige cysten, die onderscheiden moeten worden van de meer ernstige oorzaken van polycystische nieren.. Verworven cysten zijn vaak eenvoudig, rond, scherp afgebakend en hebben gladde wanden. Ze kunnen enkelvoudig of meervoudig (polycystisch) voorkomen. Enkele cysten worden meestal incidenteel ontdekt. Ze zijn klinisch onbelangrijk, maar ze moeten worden onderscheiden van andere meer belangrijke cystische nieraandoeningen en renale massa's, zoals niercelcarcinomen, die typisch onregelmatig zijn, onregelmatigeafbakening en septae.

Polycystische nieren zijn het meest voorkomend bij patiënten met chronisch nierfalen, vooral die hemodialyse ondergaan. De oorzaak is onbekend, maar de cysten kunnen te wijten zijn aan compenserende hyperplasie of residuale werking van nefronen. Het criterium voor de diagnose is dat er 4 of meer cysten in iedere nier op echografie of CT-scan te zien zijn. Cysten zijn van betekenis, omdat de patiënten een hogere kans hebben op renale carcinomen. Om deze reden is het te verdedigen om patiënten met cysten periodiek te vervolgen (echografie en/of CT-scan) om vroegtijdige niercelcarcinoom te detecteren.


Bron

  1. E. Tanagho & J. McAninch. Smith's General Urology 17th Edition 2007. McGraw-Hill Professional
  2. A.C. Novick, J.S. Jones, I. S. Gill, E.A. Klein, R. Rackley & J.H. Ross. Operative Urology: At the Cleveland Clinic 2006. Humana Press
Laatste update: 11-10-2011