Inleiding

Dacryostenose is een obstructie of stenose van de ductus nasolacrimalis, hetgeen een excessieve tranenvloed veroorzaakt. Nasolacrimale obstructie kan congenitaal of verworven zijn. Een oorzaak van congenitale obstructie is een inadequate ontwikkeling van een gedeelte van de ductus nasolacrimalis. Karakteristiek is een intact membraam aan het distale einde van de ductus nasolacrimalis. Er zijn tranen en purulente afscheiding. De conditie kan zich manifesteren als chronische conjunctivitis, meestal met een begin na de leeftijd van 2 weken (vaak 3 tot 12 weken).

 

Oorzaken

De oorzaak is meestal het resultaat van leeftijdsgebonden stenose van de ductus nasolacrimalis. Andere oorzaken zijn nasale of faciale botfracturen in het verleden, sinuschirurgie (welke de ductus nasolacrimalis doorkruist), inflammatoire ziekten (bv sarcoïdose, Wegener’s granulomatosis) en dacryocystitis. Oorzaken van punctum of kanaalstenose zijn chronische conjunctivitis (vooral herpes), bepaalde type chemotherapie, bijwerkingen van oogdruppels (vooral plaatselijke echothiophaat iodide) en bestraling.

 

Diagnose

Diagnose wordt meestal gebaseerd op klinische criteria. Soms onderzoeken ophthalmologen met zoutoplossing de irrigatie van het lacrimale drainage systeem met of zonder fluoresceïne kleurstof. Reflux duidt op stenose.

 

Behandeling

Congenitale ductus nasolacrimalis obstructie verdwijnt vaak spontaan bij een leeftijd van 6 tot 9 maanden. Vvoor het 1ste jaar kan manuele compressie op de lacrimale zak (4 of 5 keer per dag) de obstructie verlichten. Na 1 jaar kan de ductus nasolacrimalis worden geopend met een sonde (algehele anesthesie). Als de obstructie recidiveert, kan een tijdelijke catheter worden ingebracht. Bij een verworven ductus nasolacrimalis obstructie wordt de onderliggende ziekte behandeld, als dit mogelijk is. Als deze behandeling niet mogelijk is, of niet effectief is, kan de passage tussen de lacrimale zak en de nasale holte chirurgisch worden gemaakt (dacryocystorhinostomie). Bij punctum of kanaalstenose is dilatatie meestal curatief. Als de kanaalstenose ernstig is en hinderlijk, kan een chirurgische procedure worden overwogen waarbij een glazen tube (Jones tube) van de caruncula lacrimalis naar de nasale holte wordt geleidt.


Bron

  1. L.D. Bores. Refractive Eye Surgery 2nd Edition 2000. Wiley-Blackwell.
  2. D.Y. Kunimoto, K.D. Kanitkar, M.Makar, M,A. Friedberg. The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease 4th Edition 2000.Lippincott Williams & Wilkins.
  3. D.J. Spalton, R.A. Hitchings, P. Hunter. Atlas of Clinical Ophthalmology 3rd Edtion 2004. Mosby.
Laatste update: 16-09-2011