Gerelateerde onderwerpen

Anatomie:

Inleiding

Scleritis is een ernstige destructieve visusbedreigende ontsteking van de diepe episclera en sclera. Symptomen zijn pijn, hyperemie van de oogbal, tranenvloed en lichtschuwheid. De diagnose is klinisch. Behandeling geschiedt met systemische corticosteroïden en mogelijk immunosuppressieva. Scleritis komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 50 jaar en veel hebben bindweefselziektes, zoals reumatoïde arthritis, SLE, polyartritis nodosa, Wegener’s granulomatosis of terugval van polychondritis. Soms is het infectieus van oorsprong. Scleritis heeft meestal betrekking op het anterieure segment en verschijnt in 3 types – diffuus, nodulair en necrotiserend (scleromalacia perforans).

 

Symptomen

Pijn (vaak beschreven als een diepe vervelende pijn) is ernstig genoeg om niet te kunnen slapen en eten. Lichtschuwheid en tranenvloed kunnen verschijnen. Hyperemische gebieden ontwikkelen zich beneden de bulbaire conjunctiva De palpebrale conjunctiva is normaal. Het betrokken gebied kan focaal zijn (dwz een kwadrant van de oogbol) of een avasculaire gebied (necrotiserende scleritis). In ernstige gevallen van necrotiserende scleritis kan er perforatie van de oogbal ontstaan en daardoor verlies van het oog. Bindweefselziekten komen in 20% van de patiënten voor met een diffuse of nodulaire scleritis en in 50% van de patiënten van de necrotiserende scleritis. Necrotiserende scleritis in patiënten met bindweefsel ziekten is een signaal van onderliggende vasculitis. Diagnose wordt klinisch gesteld en met een spleet lamp. Kweken en biopsie is nodig om een infectieuze scleritis vast te stellen. CT of ultrasound kan nodig zijn bij posteriore scleritis.

 

Behandeling

Van de patiënten met scleritis verliest 14% significant gezichtsscherpte binnen 1 jaar en 30% in 3 jaar. Patiënten met necrotiserende scleritis en onderliggende systemische vasculitis hebben een mortaliteit tot 50% in 10 jaar (meestal door MI). Een systemische corticosteroïd (bv prednison 1 mg/kg po eens per dag) is de eerste therapie. Als de scleritis niet reageert, bij intolerantie voor systemische corticosteroïden, of als de patiënt necrotiserende scleritis heeft en een bindweefsel ziekte, is systemische immunosuppressieva met cyclophosphamide of azathioprine geïndiceerd, maar alleen bij een consult aan een reumatoloog. Sclerale grafts kan zijn geïndiceerd voor dreigende perforatie.


Bron

  1. L.D. Bores. Refractive Eye Surgery 2nd Edition 2000. Wiley-Blackwell.
  2. D.Y. Kunimoto, K.D. Kanitkar, M.Makar, M,A. Friedberg. The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease 4th Edition 2000.Lippincott Williams & Wilkins.
  3. D.J. Spalton, R.A. Hitchings, P. Hunter. Atlas of Clinical Ophthalmology 3rd Edtion 2004. Mosby.
Laatste update: 16-09-2011