Inleiding

Hepatitis is een ontsteking van de lever gekarakteriseerd door diffuse of "patchy" necrose. De voornamelijkste oorzaken zijn specifieke hepatische virussen, alcohol en medicijnen. Minder voorkomende oorzaken zijn andere virale infecties (bijv mononucleosis infectiosa, gele koorts, cytomegalovirus infectie) en leptospirosis. Parasitaire infecties (bijv. schistosomiasis, malaria, amoebiasis), pyogenische infecties en abscessen, die de lever beïnvloeden worden niet gerekend als hepatitis. Lever betrokkenheid bij TB en andere granulomateuze infiltraties wordt soms granulomateuze hepatitis genoemd, maar de klinische, biochemische en histologische eigenschappen verschillen van die van diffuse hepatitis.

Variërende systemische infecties en andere aandoeningen kunnen kleine focale gebieden van hepatische inflammatie of necrose veroorzaken. Deze nonspecifieke reactieve hepatitis kan minimale leverfunctieabnormaliteiten veroorzaken, maar is meestal asymptomatisch.
Hepatitis kan worden ingedeeld in acute virale hepatitis en chronische hepatitis. Beiden worden uitvoerig in desbetreffende hoofdstukken besproken.


Bron

  1. T. Yamada, D.H. Alpers,L. Laine, C. Owyang & D.W. Powell. Textbook of Gastroenterology 4th Ed. 2003. Lippincott Williams & Wilkins.
  2. A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J.L. Jameson & J. Loscalzo. Harrison's Principle of Internal Medicine 17th Ed. 2008. McGraw-Hill.
  3. A. Avunduk. Manual of Gastroenterology: Diagnosis and Therapy 4th Ed. 2008. Lippincott Williams & Wilkins.
  4. E. Kuntz & H.D. Kuntz. Hepatology, Principles and Practice 2nd Ed. 2006. Springer Science & Business Media.
Laatste update: 15-12-2016