Home > Ziektebeelden > Gastro-intestinaal > Lever >

Diagnostiek: histopathologie

Inleiding

Een leverbiopt verstrekt histologische informatie. Hoewel slechts een kleine kern van weefsel wordt vergaard, is het meestal repesentatief, zelfs met focale laesies. Echo of CT geleide biopten verbeteren het nut. Een echo geleide biopt is bijvoorbeeld 66% sensitief voor levermetastasen. Bioptie is tevens waardevol voor het detecteren van tuberculose of andere granulomateuze infiltraties en om problemen met levertransplantaten op te helderen (ischaemisch letsel, afstoting, galwegpathologie). Virale hepatitis en stapelingsziekten (koper bij de ziekte van Wilson en ijzer bij haemochromatose) kunnen tevens aangetoond worden.

Leverbioptie kan percutaan worden uitgevoerd en het liefst onder echogeleide, omdat hiermee complicaties minder vaak optreden en er doelgericht focale laesies opgespoord kunnen worden. Absolute contra-indicaties zijn: problemen om stil te blijven liggen en de expiratie vast te houden tijdens de procedure, bloedingsneiging (INR > 1.2), bloedings tijd > 10 min) en ernstige thrombocytopenie (< 50,000/mL). Relatieve contra-indicaties zijn: uitgesproken anaemie, peritonitis, opvallende ascites, galwegobstructie op hoog niveau en een subphrenische of rechter pleuritis of effusie. Desalniettemin is percutane leverbioptie voldoende veilig om poliklinisch te worden uitgevoerd. De mortaliteit is 0,01%. Ernstige complicaties (bijv. intra-abdominale bloeding, galperitonitis, verwondingen aan de lever, aanprikken an de longonderkwab) doen zich voor in ongeveer 2% van de gevallen. Complicaties komen meestal binnen 3 tot 4 uur aan het licht en is daarmee de aanbevolen periode om een patiënt te monitoren.

Transjugulaire veneuze bioptie van de lever is voorbehouden aan patiënten met ernstige coagulopathie. De procedure bestaat uit het cannuleren van de vena jugularis interna dextra, waardoor een katheter wordt opgeschoven via de vena cava inferior in de vena hepatica. Een dunne naald wordt vervolgens door de wand van de vena hepatica in de lever gebracht. Een succesvolle bioptie wordt in > 95% verkregen, met een kleine kans op complicaties: 0.2% van de patiënten bloedt door punctie van het leverkapsel.


Bron

  1. T. Yamada, D.H. Alpers,L. Laine, C. Owyang & D.W. Powell. Textbook of Gastroenterology 4th Ed. 2003. Lippincott Williams & Wilkins.
  2. A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J.L. Jameson & J. Loscalzo. Harrison's Principle of Internal Medicine 17th Ed. 2008. McGraw-Hill.
  3. A. Avunduk. Manual of Gastroenterology: Diagnosis and Therapy 4th Ed. 2008. Lippincott Williams & Wilkins.
  4. E. Kuntz & H.D. Kuntz. Hepatology, Principles and Practice 2nd Ed. 2006. Springer Science & Business Media.
Laatste update: 15-12-2016