Home > Ziektebeelden > Gastro-intestinaal > Algemeen >

Reizigersdiarree

Gerelateerde onderwerpen

Anatomie:
Richtlijnen:

Patiënten:

Inleiding

Reizigersdiarree is een vorm van gastro-enteritis, die meestal wordt veroorzaakt door endemische bacteriën die voorkomen in lokaal water. De symptomen zijn onder andere braken en diarree. De diagnose is klinisch. De behandeling geschiedt met ciprofloxacine (Ciproxin®) of azithromycine (Azyitromycin®), Loperamide (Imodium®) en vochttoediening.

 

Oorzaken

Reizigersdiarree kan worden veroorzaakt door verschillende bacteriën en virussen. Minder voorkomend zijn parasieten de oorzaak. Enterotoxische E. coli komt het meeste voor. E. coli komt veel voor in gebieden waarvan de watervoorziening onvoldoende gezuiverd is. Besmetting komt veel voor bij mensen, die reizen naar ontwikkelingslanden. Infectie van het Norovirus is met name een probleem op een aantal cruiseschepen geweest. Zowel voedsel als water kunnen de bron van infectie zijn. Reizigers die het drinken van lokaal water vermijden, kunnen alsnog worden besmet door bijvoorbeeld hun tanden te poetsen met een besmet water, gebruik van besmette ijsklontjes, het eten van voedsel dat niet goed is behandeld of gewassen is met lokaal water. Mensen die geneesmiddelen gebruikten tegen maaglijden (antacida, H2-blokkers en protonpompremmers) hebben een groter risico op ernstige reizigersdiarree.

 

Symptomen

De symptomen zijn: misselijkheid, braken, borborygmi, buikkrampen en diarree. Ze treden op tussen 12 tot 72 uur na inname van besmet voedsel of water. De ernst ervan is variabel. Sommige mensen ontwikkelen koorts en myalgie. De meeste gevallen zijn mild en self limiting. Vooral in warme klimaten kan uitdroging optreden.

 

Diagnose

Specifieke diagnostische maatregelen zijn niet nodig. Maar koorts, ernstige buikpijn en bloederige diarree suggereren een meer ernstige ziekte en moet aanzetten tot onmiddellijke evaluatie (zie Gastro-enteritis) .

 

Behandeling

Vochtvervanging.

Loperamide (Imodium®) (4 mg po startdosis gevolgd door 2 mg po voor elke volgende aflevering van diarree (max. 16 mg / dag) is geïndiceerd, indien causale therapie onvoldoende werkt. Loperamide bindt zich aan opiaatreceptoren van de darmmucosa en vertraagt hiermee de darmmotiliteit. De verblijftijd van de darminhoud wordt daardoor verlengd, waardoor intraluminale vocht efficiënter geresorbeerd kan worden, het faecale volume afneemt en de consistentie derhalve toeneemt. Bovendien vermindert loperamide het verlies aan lichaamswater en elektrolyten door een verhoogde absorptie met name in het ileum. Loperamide (Imodium®) dient vermeden te worden, indien verdere remming van de darmmotiliteit vermeden dient te worden (ileus). Dit geldt tevens als de darm juist geledigd dient te worden zoals wenselijk is bij bepaalde vergiftigingen en bij verdenking op bepaalde vormen van gastroenteritis: dysenterie (bloederige diarree + koorts), clostridium d. (persieterende diarree en recent orale antibioticagebruik) of E. coli O157: H7 infectie (grove, bloederige diarree). Loperamide (Imodium®) is tevens gecontra-indiceerd bij kinderen < 2 jaar.

Antbiotica
Antibiotica is in het algemeen niet nodig voor milde diarree. Bij patiënten met matige tot ernstige diarree (meer dan 3 keer zachte ontlasting in 8 uur) wordt antibiotica gegeven. Vooral als braken, buikkrampen, koorts of bloederige ontlasting aanwezig zijn, wordt antibiotica gegeven. Voor volwassenen is ciprofloxacine 500 mg po bid voor 3 dagen of levofloxacin 500 mg po eenmaal per dag gedurende 3 dagen aanbevolen. Azithromycine 250 mg po eenmaal per dag gedurende 3 dagen of rifaximin 200 mg TID po gedurende 3 dagen, mag ook worden gebruikt. Voor kinderen wordt de voorkeur gegeven aan azithromycine 5 tot 10 mg / kg po eenmaal per dag gedurende 3 dagen.

Preventie

Reizigers dienen rekeinng te houden met besmet water, dus eet in gerenomeerde restaurants (westerse ketens) koop geen voedingsmiddelen en drank van straatverkopers. Ze moeten alleen gekookte levensmiddelen, die nog stomend heet zijn consumeren. Fruit mag, indien geschild. Koolzuurhoudende dranken: zonder ijs geserveerd en met verzegelde flessen. Ongekookte groente moet worden vermeden. Buffetten en fast-food restaurants vormen een verhoogd risico. Profylactische antibiotica zijn effectief in het voorkomen van diarree. Door bezorgdheid over de schadelijke effecten en de ontwikkeling van resistentie, moeten ze waarschijnlijk alleen worden gebruikt voor immunogecompromitteerde patiënten.


Bron

  1. T. Yamada, D.H. Alpers,L. Laine, C. Owyang & D.W. Powell. Textbook of Gastroenterology 4th Ed. 2003. Lippincott Williams & Wilkins.
  2. A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J.L. Jameson & J. Loscalzo. Harrison's Principle of Internal Medicine 17th Ed. 2008. McGraw-Hill.
  3. A. Avunduk. Manual of Gastroenterology: Diagnosis and Therapy 4th Ed. 2008. Lippincott Williams & Wilkins.
  4. E. Kuntz & H.D. Kuntz. Hepatology, Principles and Practice 2nd Ed. 2006. Springer Science & Business Media.
Laatste update: 15-12-2016