Home > Ziektebeelden > Longziekten > Algemeen >

Medicijn-geïnduceerde longziekten

Inleiding

Medicijngeïnduceerde longziekte is niet een enkele aandoening, maar veeleer een veelvoorkomend klinisch probleem waarbij een patiënt zonder eerdere pulmonale ziekte respiratoire symptomen, veranderingen op de thoraxfoto, verslechtering van pulmonaire functie, en/of histologische veranderingen ontwikkelt tijdens het ontvangen van medicamenteuze therapie. Van meer dan 150 medicijnen of categorieën van medicijnen  is gemeld dat deze pulmonaire ziekte kunnen veroorzaken; het mechanisme is zelden bekend, maar van veel medicijnen wordt gedacht dat ze een hypersensitiviteitsreactie opwekken.

 

Symptomen

Afhankelijk van het medicijn, kunnen medicijngeïnduceerde syndromen lijken op interstitiele fibrose, bronchiolitis obliterans organizing pneumonie, astma, non-cardiogeen pulmonaal oedeem, pleurale effusies, pulmonale eosinofilie, pulmonale bloeding, of veno-occlusieve ziekte, met overeenkomende bevindingen op thoraxfoto, CT, en pulmonale functietest.

 

Diagnose

De diagnose wordt gebaseerd op observatie van reacties op stoppen met en, indien praktisch, herstarten met het verdachte medicijn.

 

Behandeling

De behandeling is stoppen met het medicijn. Ter screening wordt meestal een pulmonale functietest uitgevoerd bij patiënten die beginnen met gebruiken van medicijnen met pulmonale toxiciteit, of patiënten die deze medicijnen al nemen. De voordelen van screenen voor het voorspellen of vroege detectie van toxiciteit zijn echter niet bewezen.


Bron

  1. Fishman A, Elias J, Fishman J, Grippi M, Senior R & Pack A. Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. 2008 4-th edition. McGraw-Hill Professional
  2. Tobin M.. Principles and Practice of Mechanical Ventilation. 2006 2nd edition. McGraw-Hill Professional
  3. Mason R , Broaddus V, Martin T, King Jr T, Schraufnagel D, Murray J,& Nadel J. Textbook of Respiratory Medicine. 5-th edition Saunders
Laatste update: 14-12-2016