Inleiding

Uterussarcomen beslaan een groep van ongelijksoortige, hoog maligne carcinomen, die zich ontwikkelen uit het corpus uteri. Van de uterus maligniteiten bestaat < 5 % uit sarcomen. Risicofactoren zijn gelijk aan die voor het endometriumcarcinoom. Het meest voorkomende type zijn i) gemengde mesodermale tumoren (maligne gemengde muller tumoren, waarbij het sarcoom gemengd is met adenocarcinoom), ii) leiomyosarcomen en iii) endometrium stroma tumoren.

 

Symptomen

De meeste sarcomen presenteren zich met abnormaal vaginaal bloedverlies en, minder vaak voorkomend, met pijn in het kleine bekken of een palpabele zwelling.

 

Diagnose

Symptomen vereisen gewoonlijk transvaginale echografie en een endometriumbiopt of fractionele D & C. Bij vrouwen waarbij kanker wordt vastgesteld wordt preoperatief een CT-scan of MRI-scan gemaakt. Stadium I blijft beperkt tot het corpus; stadium II omvat het corpus en de cervix; stadium III is buiten de uterus uitgebreid, maar blijft in het kleine bekken en stadium IV is uigebreid buiten het ware kleine bekken of is doorgegroeit in de mucosa van de blaas of het rectum.

 

Behandeling

De prognose is vaak slechter dan bij het endometriumcarcinoom van een gelijk stadium; overleving is over het algemeen slecht indien de ziekte zich heeft uitgebreid buiten de uterus. In een studie werd een 5-jaars overleving gevonden van 51 %, 13%, 10 % en 3% voor respectievelijk satdium I-IV. Behandeling bestaat uit hysterectomie en bilaterale salpingo-oöphorectomie met complete exploratie van het abdomen en biopten van verdachte klieren; klierdissectie is prognostisch, maar niet therapeutisch. Adjuvante radiotherapie wordt standaard gegeven en lijkt lokale recidieven te vertragen, maar verlengt de gemiddelde overleving niet. Chemotherapie wordt toegepast afhankelijk van het type tumor; over het algemeen is de respons slecht, hoewel progestationele middelen vaak effectief lijken bij endometrium stroma tumoren. Recidieven treden het meest op in het abdomen, lokaal en in de longen.


Bron

  1. Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K & Cunningham F. Williams Gynecology. 2008 1-st edition. McGraw-Hill Professional
  2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D & Spong C. Williams Obstetrics. 2009 23-rd edition. McGraw-Hill Professional
  3. www.oncoline.nl
Laatste update: 12-12-2016