Home > Ziektebeelden > Gynaecologie > Maligne afwijkingen >

Ovariumtumor (borderline)

Inleiding

De incidentie van ovariumtumoren met borderline maligniteitskenmerken bedraagt ongeveer 150-200 per jaar in Nederland en het merendeel, bijna 75%, wordt gediagnostiseerd in stadium I. De behandeling is primair chirurgisch. De prognose van borderline ovariumtumoren is goed en de vijf jaars overleving bedraagt meer dan 95%. Een borderline tumor van het ovarium is geen voorstadium van het ovariumcarcinoom.

De behandeling en prognose van vrouwen met een borderline ovariumtumor verschilt wezenlijk van de behandeling van vrouwen met een ovariumcarcinoom.

Richtlijn Ovariumtumor (borderline)
Algemeen
Screening
Diagnostiek
Behandeling
Behandeling: adjuvant
Follow-up
Diagnostiek: lokaal recidief
Behandeling: lokaal recidief
Diagnostiek: metastasen
Behandeling: metastasen

Bron

  1. Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K & Cunningham F. Williams Gynecology. 2008 1-st edition. McGraw-Hill Professional
  2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D & Spong C. Williams Obstetrics. 2009 23-rd edition. McGraw-Hill Professional
  3. www.oncoline.nl
Laatste update: 12-12-2016