Home > Ziektebeelden > Gynaecologie > Maligne afwijkingen >

Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN)

Inleiding

Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) is een potentieel voorstadium van cervixcarcinoom en wordt ongeveer 10-15xzo vaak gevonden als een invasief cervixcarcinoom.

Op de baarmoederhals is het overgangsgebied van plaveisel- naar cilindercelepitheel, de transformatiezone (TZ), de voorkeursplaats voor het ontstaan van cervixneoplasie. Met behulp van cytologische uitstrijkjes van deze TZ kunnen neoplastische afwijkingen in het cervixepitheel worden gedetecteerd.

Op grond van epidemiologische en moleculair biologische studies blijkt dat Humaan Papilloma Virus (HPV), dat voornamelijk seksueel wordt overgedragen, de oorzaak is van de meeste gevallen van cervixneoplasie.

Risicoverhogende factoren zijn: wisselende sexuele contacten, promiscue partners en roken.

De behandeling van CIN-laesies is in principe uterussparend en bestaat uit excisie van de afwijkende transformatiezone.

Richtlijn Cervicale Intra-pitheliale Neoplasie (CIN)
Algemeen
Screening
Diagnostiek
Behandeling
Follow-up
Behandeling: recidief
TNM

Bron

  1. Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K & Cunningham F. Williams Gynecology. 2008 1-st edition. McGraw-Hill Professional
  2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D & Spong C. Williams Obstetrics. 2009 23-rd edition. McGraw-Hill Professional
  3. www.oncoline.nl
Laatste update: 12-12-2016