Inleiding

De cyste van Skene ontwikkelt zich aangrenzend aan de distale urethra en veroorzaakt soms perineale zwelling, dyspareunie, urinewegobstructie of abcesvorming. De klieren van Skene zij peri-urethrale klieren grenzend aan de distale urethra (Fig. 1). Cysten kunnen ontstaan, indien de ductus geobstrueerd raakt, meestal ten gevolge van een infectie. Zij komen met name bij volwassenen voor. Cysten kunnen abcessen, urinewegobstructie en recidiverende urineweginfecties veroorzaken. De proximale lokatie ten opzichte van de vagina-opening differentieert dergelijke cyste van een Bartholinse cyste.

 

Symptomen

De meeste cysten zijn < 1 cm en asymptomatisch. Sommige zijn groter en kunnen dyspareunie veroorzaken. Het eerste symptoom kan urinewegobstructie zijn (loze aandrang, urineverlies, retentie) of urineweginfecties. Abcessen zijn pijnlijk, gezwollen, gevoelig en erythemateus, maar geven doorgaans geen koorts.

 

Diagnose

De diagnose is klinisch. De meeste symptomatische cysten en abcessen zijn palpabel bij de distale urethra. Een diverticulum van de distale urethra kan klinisch moeilijk te onderscheiden zijn. Echografie en/of cystoscopie is dan nodig ter differentiatie. Er dient tevens goed gedifferentieerd te worden van een Bartholinse cyste, die zich per definitie meer distaal bevindt.

 

Behandeling

Symptomatische cysten worden geëxcideerd. Abcessen worden in eerste instantie geïncideerd en gedraineerd. Op een later tijdstip wordt een definitieve excisie of marsupialisatie verricht.


Bron

  1. Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K & Cunningham F. Williams Gynecology. 2008 1-st edition. McGraw-Hill Professional.
  2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D & Spong C. Williams Obstetrics. 2009 23-rd edition. McGraw-Hill Professional.
Laatste update: 12-12-2016