Home > Ziektebeelden > Gynaecologie > Benigne afwijkingen >

Cervicale stenose

Inleiding

Cervicale stenose is strictuurvorming van de interne cervicale opening. Cervicale stenose kan verworven of congenitaal zijn. De meest voorkomende verworven oorzaken zijn menopauze, operaties (bv. conisatie, cauterisatie), infecties, cervicale of uteriene maligniteiten en radiotherapie. Cervicale stenose kan compleet of partieel zijn. Het kan ontstaan ten gevolge van hematometra (ophoping van bloed in utero) of bij premenopauzale vrouwen door retrograad mentrueel bloedverlies in het kleine bekken, mogelijk endometriose veroorzakend. Een pyometra (ophoping van pus in utero) kan ook ontstaan, met name bij vrouwen met cervicale of uteriene maligniteiten.

 

Symptomen

Veel voorkomende symptomen bij premenopauzale vrouwen zijn amenorrhoe, dysmenorrhoe, abnormaal bloedverlies en infertiliteit. Postmenopauzale vrouwen kunnen lange tijd asymptomatisch blijven. Hematometra of pyometra kunnen uteriene zwelling of soms palpabele massa’s veroorzaken.

 

Diagnose

De diagnose wordt overwogen bij symptomen of wanneer het niet mogelijk is om endocervicale cellen of een endometriumuitstrijk voor diagnostiek te verkrijgen (bv. Papanicolau, Pap-test). De diagnose van volledige stenose wordt gesteld indien een probe met een diameter van 1-2 mm niet in de uteriene caviteit gebracht kan worden. Als cervicale stenose symptomatisch is of uteriene abnormaliteiten veroorzaakt, wordt cervicale cytologie en een endometriumbiopsie verkregen om cervicale of uteriene maligniteiten uit te sluiten.

 

Behandeling

Behandeling is alleen aangewezen als symptomen of uteriene abnormaliteiten aanwezig zijn. De behandeling bestaat dan meestal uit cervicale dilatatie.


Bron

  1. Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K & Cunningham F. Williams Gynecology. 2008 1-st edition. McGraw-Hill Professional
  2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D & Spong C. Williams Obstetrics. 2009 23-rd edition. McGraw-Hill Professional
Laatste update: 12-12-2016