Home > Ziektebeelden > Dermatologie > Dermatitis >

Exfolliatieve dermatitis (erythroderma)

Inleiding

Exfoliatieve dermatitis is wijdverspreid erytheem en schilfering van de huid veroorzaakt door reeds bestaande huidziekte, drugs, maligniteit, of onbekende oorzaken. Symptomen zijn jeuk, diffuus erytheem, en epidermale korstvorming. De diagnose is klinisch. De behandeling bestaat uit corticosteroïden en het wegnemen  van de oorzaak. Exfoliatieve dermatitis is een uiting van snelle epidermale cel omzet. De oorzaak is onbekend, maar het gebeurt meestal in de context van reeds bestaande huid aandoeningen (bijvoorbeeld, atopische dermatitis, contact dermatitis, seborrhoische dermatitis, psoriasis, pityriasis rubra pilaris), het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld penicilline, sulfonamiden, isoniazide, fenytoïne, barbituraten), en maligne aandoeningen (bijvoorbeeld mycose fungoides, leukemie, en zelden, adenocarcinomen). 25% van de patiënten heeft geen aanwijsbaar onderliggende ziekte.

 

Symptomen

De symptomen zijn onder andere jeuk, malaise, en rillingen. Diffuus erythema verschijnt oorspronkelijk in patches, maar verspreidt zich over het gehele of bijna gehele lichaam. Uitgebreide epidermale sloughing leidt tot abnormale temperatuursregulatie, voedingsdeficiënties vanwege de uitgebreide eiwitverliezen, verhoogd metabolisme met een hypercatabolische staat, en hypovolemie als gevolg van transdermaal vochtverlies. Hartfalen met een hoge output komt door de uitgebreide perifere vasodilatatie.

Exfolliatieve dermatitis (erythroderma)

 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de voorgeschiedenis en onderzoek. Een reeds bestaande huidziekte kan ten grondslag liggen aan het uitgebreide erytheem en wijzen op een oorzaak. Biopsie is vaak niet-specifiek maar is geïndiceerd wanneer mycose fungoides wordt vermoed. Bloedonderzoek kan hypoproteinemia, hypocalciëmie, en ijzer-deficiëntie aantonen, die elk een gevolg van uitgebreid eiwit-, elektrolyten-, en RBC-verlies zijn. Deze bevindingen zijn echter niet diagnostisch.

 

Behandeling

De ziekte kan levensbedreigend zijn; hospitalisatie is vaak noodzakelijk. De behandeling is die van de onderliggende oorzaak voor zover deze bekend is. Omdat het geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties  en contactdermatitis niet uitgesloten kunnen worden door de voorgeschiedenis alleen, zullen alle medicijnen gestaakt of veranderd moeten worden indien mogelijk. Huisverzorging met verzachtende middelen en colloïdale havermout baden kan helpen. Corticosteroïden (prednison 40 tot 60 mg per keer per dag gedurende 10 dagen, dan trechtervormige) worden gebruikt voor ernstige ziekten.


Bron

  1. Rook's Textbook of dermatology 7th Edition 2004.
  2. Foto's: Dermis.
Laatste update: 8-12-2016